A  miña paixón por viaxar levoume a coñecer terras moi diversas. Cada unha delas foi un agasallo para os meus ollos e un pracer para os sentidos, dando lugar a proxectos coma os que aquí se recollen.